Black Through White, 214 x 252 cm

Black Through White